محصولات شیشه

طوفانی دوست داشتنی از رنگ که به حجم‌های دست ساز روحی دوباره می‌بخشند. شیشه همواره شکل بی شکلی است و شیشه گر هنرمندی است که به این بی شکلی زیبایی می‌دمد. هنری که از عهد هخامنشی تا به حال در بین مردم ما رواج داشته است....

ناموجود
22000.00 تومان

طوفانی دوست داشتنی از رنگ که به حجم‌های دست ساز روحی دوباره می‌بخشند. شیشه همواره شکل بی شکلی است و شیشه گر هنرمندی است که به این بی شکلی زیبایی می‌دمد. هنری که از عهد هخامنشی تا به حال در بین مردم ما رواج داشته است...

ناموجود
76000.00 تومان

طوفانی دوست داشتنی از رنگ که به حجم‌های دست ساز روحی دوباره می‌بخشند. شیشه همواره شکل بی شکلی است و شیشه گر هنرمندی است که به این بی شکلی زیبایی می‌دمد. هنری که از عهد هخامنشی تا به حال در بین مردم ما رواج داشته است...

ناموجود
20000.00 تومان

طوفانی دوست داشتنی از رنگ که به حجم‌های دست ساز روحی دوباره می‌بخشند. شیشه همواره شکل بی شکلی است و شیشه گر هنرمندی است که به این بی شکلی زیبایی می‌دمد. هنری که از عهد هخامنشی تا به حال در بین مردم ما رواج داشته است. ...

ناموجود
55000.00 تومان

طوفانی دوست داشتنی از رنگ که به حجم‌های دست ساز روحی دوباره می‌بخشند. شیشه همواره شکل بی شکلی است و شیشه گر هنرمندی است که به این بی شکلی زیبایی می‌دمد. هنری که از عهد هخامنشی تا به حال در بین مردم ما رواج داشته است...

ناموجود
33000.00 تومان

طوفانی دوست داشتنی از رنگ که به حجم‌های دست ساز روحی دوباره می‌بخشند. شیشه همواره شکل بی شکلی است و شیشه گر هنرمندی است که به این بی شکلی زیبایی می‌دمد. هنری که از عهد هخامنشی تا به حال در بین مردم ما رواج داشته است. استادکاران در کارگاه های شیشه گری ...

ناموجود
26000.00 تومان

در یک مهمانی یکی از ظروفی که در هنگام پذیرایی در نظر همگان حتی خود میزبان خواهد آمد استفاده از ظروف سرو میوه خوریست که طرح و جنس آن بسیار می‌تواند روی دیگر ظروف سرو در پذیرایی تاثیرگذار باشد...

ناموجود
25000.00 تومان

در یک مهمانی یکی از ظروفی که در هنگام پذیرایی در نظر همگان حتی خود میزبان خواهد آمد استفاده از ظروف سرو میوه خوریست که طرح و جنس آن بسیار می‌تواند روی دیگر ظروف سرو در پذیرایی تاثیرگذار باشد...

ناموجود
28000.00 تومان

طوفانی دوست داشتنی از رنگ که به حجم‌های دست ساز روحی دوباره می‌بخشند. شیشه همواره شکل بی شکلی است و شیشه گر هنرمندی است که به این بی شکلی زیبایی می‌دمد. هنری که از عهد هخامنشی تا به حال در بین مردم ما رواج داشته است....

ناموجود
29000.00 تومان

یک وسیله می‌تواند استفاده‌های مختلفی داشته باشد. این به شما، سلیقه‌تان، خلاقیت‌تان، جهان‌بینی‌تان و آن‌چه از ابتدای زندگی تجربه کرده‌اید بستگی دارد...

ناموجود
26000.00 تومان

ست زیبا و دوست داشتنی برای زیباتر شدن منزل شما و یا هدیه دادن به بهترین دوستتان...

ناموجود
56000.00 تومان

ست زیبا و دوست داشتنی برای زیباتر شدن منزل شما و یا هدیه دادن به بهترین دوستتان.

طوفانی دوست داشتنی از رنگ که به حجم‌های دست ساز روحی دوباره می‌بخشند. شیشه همواره شکل بی شکلی است و شیشه گر هنرمندی است که به این بی شکلی زیبایی می‌دمد...

ناموجود
56000.00 تومان

یک وسیله می‌تواند استفاده‌های مختلفی داشته باشد. این به شما، سلیقه‌تان، خلاقیت‌تان، جهان‌بینی‌تان و آن‌چه از ابتدای زندگی تجربه کرده‌اید بستگی دارد. ...

ناموجود
20000.00 تومان

یک وسیله می‌تواند استفاده‌های مختلفی داشته باشد. این به شما، سلیقه‌تان، خلاقیت‌تان، جهان‌بینی‌تان و آن‌چه از ابتدای زندگی تجربه کرده‌اید بستگی دارد...

ناموجود
21000.00 تومان

یک وسیله می‌تواند استفاده‌های مختلفی داشته باشد. این به شما، سلیقه‌تان، خلاقیت‌تان، جهان‌بینی‌تان و آن‌چه از ابتدای زندگی تجربه کرده‌اید بستگی دارد....

ناموجود
41000.00 تومان

یک وسیله می‌تواند استفاده‌های مختلفی داشته باشد. این به شما، سلیقه‌تان، خلاقیت‌تان، جهان‌بینی‌تان و آن‌چه از ابتدای زندگی تجربه کرده‌اید بستگی دارد...

ناموجود
18000.00 تومان

یک وسیله می‌تواند استفاده‌های مختلفی داشته باشد. این به شما، سلیقه‌تان، خلاقیت‌تان، جهان‌بینی‌تان و آن‌چه از ابتدای زندگی تجربه کرده‌اید بستگی دارد...

ناموجود
21000.00 تومان

یک وسیله می‌تواند استفاده‌های مختلفی داشته باشد. این به شما، سلیقه‌تان، خلاقیت‌تان، جهان‌بینی‌تان و آن‌چه از ابتدای زندگی تجربه کرده‌اید بستگی دارد....

ناموجود
25000.00 تومان