ورزش و سرگرمی

در این برنامه با حرکات نیم پرش مقدماتی تا پیشرفته، پرش های Tamedogs,Wildcat.360.180....

ناموجود
30000.00 تومان

در این برنامه با آموزش جدیدترین تکنیکهای اسکی اروپا و آنالیز حرکات استاتیک و دینامیک اسکی، درک بهتری از نحوه پرش در پیچ، حرکت انتقالی از لبه ای به لبه دیگر...

ناموجود
30000.00 تومان

در این برنامه با تکنیکهای نوین اسکی در پیست های بوس دار و پیست های با شیب تند، تشخیص و تعیین دامنه پیچش ، تنظیم میزان اصطکاک با لغزش جانبیف جذب بوس، استفاده همزمان از...

ناموجود
30000.00 تومان