فلسفه

پروفسور لارنس تاكنون 50 موضوع مختلف را در بسياري از زمينه هاي فلسفه تدريس كرده است و در طي بيش از 25 سال چشم اندازهاي جذاب تازه اي را در سپهر فلسفه پيش پاي دانشجويان خود گذاشته است.....

ناموجود
10000.00 تومان

پرفسور لارنس کهون تاکنون 50 موضوع مختلف را در بسیاری از زمینه‌های فلسفه تدریس کرده است و در طی بیش از 25 سال چشم‌اندازهای جذاب تازه‌ای را در سپهرِ فلسفه پیش پای دانشجویانِ خود گذاشته است...

ناموجود
10000.00 تومان

پرفسور لارنس کهون تاکنوون 50 موضوع مختلف را در بسیاری از زمینه های فلسفه تدریس کرده است و در طی بیش از 25 سال چشم اندازهای جذاب تازه ای را در سپهر فلسفه پیش پای دانشجویان خود گذاشته است.از جمله آثار او عبارتند از...

ناموجود
10000.00 تومان