آويز و جاسويچي

محصول گالری ابراهیم به ارتفاع 25 سانتی‌متر و ترکیبی از چوب، فلز و پرهای رنگی است. یک مهره آبی و فیروزه ای رنگ بر روی یک فیل فلزی ....

20,000 تومان
ناموجود
20000.00 تومان

به طور کلی نمد شاید برای تعداد زیادی از ما عبارت ناآشنایی باشد، زیرا معمولاً نمد را به عنوان زیرانداز می‌شناسیم. اما با توجه به غیر قابل نفوذ بودن نمد در برابر رطوبت و استحکام زیاد آن، استفاده از این دستبافته ایده‌ی جالبی به نظر می‌رسد. این جاسویچی از جنس نمد مصنوعی ساخته شده است....

11,000 تومان
ناموجود
11000.00 تومان

به طور کلی نمد شاید برای تعداد زیادی از ما عبارت ناآشنایی باشد، زیرا معمولاً نمد را به عنوان زیرانداز می‌شناسیم. اما با توجه به غیر قابل نفوذ بودن نمد در برابر رطوبت و استحکام زیاد آن، استفاده از این دستبافته ایده‌ی جالبی به نظر می‌رسد. این جاسویچی از جنس نمد مصنوعی ساخته شده است....

11,000 تومان
ناموجود
11000.00 تومان

به طور کلی نمد شاید برای تعداد زیادی از ما عبارت ناآشنایی باشد، زیرا معمولاً نمد را به عنوان زیرانداز می‌شناسیم. اما با توجه به غیر قابل نفوذ بودن نمد در برابر رطوبت و استحکام زیاد آن، استفاده از این دستبافته ایده‌ی جالبی به نظر می‌رسد. این جاسویچی از جنس نمد مصنوعی ساخته شده است....

11,000 تومان
ناموجود
11000.00 تومان