تخته شاسي

يکي از ابزاري که اغلب طراحان استفاده مي‌کنند، تخته شاسي است. تخته شاسي تخته‌اي چند منظوره براي طراحي، نوشتن و اسکچ است. متصل کردن کاغذ به گيره‌ي بالاي تخته شاسي، از تکان خوردن آن و در نتيجه خط خوردن دست جلوگيري مي‌کند....

ناموجود
6000.00 تومان

يکي از ابزاري که اغلب طراحان استفاده مي‌کنند، تخته شاسي است. تخته شاسي تخته‌اي چند منظوره براي طراحي، نوشتن و اسکچ است. متصل کردن کاغذ به گيره‌ي بالاي تخته شاسي، از تکان خوردن آن و در نتيجه خط خوردن دست جلوگيري مي‌کند...

ناموجود
5000.00 تومان