منگنه

گیره های کوچک چوبی با طرح های فانتزی مناسب برای تزئین هدیه و نظم بخشیدن به برگه های کودکانتان...

ناموجود
12000.00 تومان

نکته‌‌ای که گیره کاغذ طرح حیوانات (گالری اعظم) را به یک لوازم اداری خاص تبدیل می‌کند طراحی فانتزی آن‌هاست...

ناموجود
6000.00 تومان

نکته‌‌ای که گیره ایستاده کفشدوزک (گالری اعظم) را به یک لوازم اداری خاص تبدیل می‌کند طراحی فانتزی و رنگی روی آن‌هاست...

ناموجود
7000.00 تومان

در اداره‌ها، شرکت‌ها، برای دانش‌آموزان و دانشجویان دسته‌بندی برگه‌های مصرفی و مورد نیازشان یک معضل است. پخش و پلا بودن برگه‌ها روی میز می‌تواند باعث سردرگمی ...

ناموجود
45000.00 تومان

در اداره‌ها، شرکت‌ها، برای دانش‌آموزان و دانشجویان دسته‌بندی برگه‌های مصرفی و مورد نیازشان یک معضل است. پخش و پلا بودن برگه‌ها روی میز می‌تواند باعث سردرگمی ....

ناموجود
12000.00 تومان

ناموجود
1000.00 تومان