استامپ

افراد شاغل در اصناف مختلف در کنار امضا از مهر براي تائيد اسناد و مدارک خود استفاده مي‌کنند. مهر فرد به سند اعتبار بيشتري مي‌بخشد. براي استفاده‌ي آسان از مهر حتماً بايد استامپ مناسبي داشت...

ناموجود
7000.00 تومان