آبرنگ و گواش

مدادهاي آبرنگي نوعي خاص از مدادهاي رنگي هستند. در محصول حاضر 36 رنگ مختلف از اين مدادها در يک بسته‌ي فلزي استوانه‌اي قرار گرفته‌‎اند....

55,000 تومان
ناموجود
55000.00 تومان

با گواش 6رنگ اکلیلی «فابر کاستل» (Faber-Castell) دیگر شما نگرانی بابت آسیب رسیدن به کودکتان در اثر استفاده از رنگ‌های نقاشی نخواهید بود....

25,000 تومان
ناموجود
25000.00 تومان

با گواش 6رنگ «فابر کاستل» (Faber-Castell) دیگر شما نگرانی بابت آسیب رسیدن به کودکتان در اثر استفاده از رنگ‌های نقاشی نخواهید بود...

21,000 تومان
ناموجود
21000.00 تومان

با گواش 12 رنگ «فابر کاستل» (Faber-Castell) دیگر شما نگرانی بابت آسیب رسیدن به کودکتان در اثر استفاده از رنگ‌های نقاشی نخواهید بود...

42,000 تومان
ناموجود
42000.00 تومان

گواش یک آبرنگ غیرشفاف است که از رنگدانه‌هایی مشابه رنگدانه‌های شفاف آبرنگ و مخلوط صمغ عربی ساخته شده است اما با نسبت بیشتر صمغ به رنگدانه....

19,000 تومان
ناموجود
19000.00 تومان

نقاشي هنري است ديرپا که مي‌توان تاريخ آغاز آن را دوران غارنشيني فرض کرد. در واقع مي‌توان نخستين کسي را که نقش حيوانات را بر روي ديواره غار محل سکونتش کشيد، نخستين نقاش تاريخ دانست...

106,000 تومان
ناموجود
106000.00 تومان

نقاشي با آب‌رنگ کار ساده‌اي نيست. مهارت زيادي نياز است تا بتوان با آب‌رنگ نقاشي و آثار زيبايي خلق کرد. از سوي ديگر، نقاشي‌هايي که با آب‌رنگ کشيده مي‌شوند حس و حالي منحصر به فرد را منتقل مي‌کنند.....

50,000 تومان
ناموجود
50000.00 تومان

نقاشي با آب‌رنگ کار ساده‌اي نيست. مهارت زيادي نياز است تا بتوان با آب‌رنگ نقاشي و آثار زيبايي خلق کرد. از سوي ديگر، نقاشي‌هايي که با آب‌رنگ کشيده مي‌شوند حس و حالي منحصر به فرد را منتقل مي‌کنند....

25,000 تومان
ناموجود
25000.00 تومان

مهارت زيادي نياز است تا بتوان با آب‌رنگ نقاشي و آثار زيبايي خلق کرد.براي نقاشي با آبرنگ مي‌توانيد از سطوحي مانند مقواي مخصوص، چوب و گچ که جاذب آب هستند استفاده کنيد. البته به ياد داشته باشيد که آبرنگ هم مثل هر ابزار ديگري براي انجام وظايف‌اش، بيش از کيفيت به مهارت دستان شما نياز دارد....

ناموجود
14000.00 تومان

نقاشي با آبرنگ کار ساده‌اي نيست. مهارت زيادي نياز است تا بتوان با آبرنگ نقاشي و آثار زيبايي خلق کرد. از سوي ديگر، نقاشي‌هايي که با آبرنگ کشيده مي‌شوند حس و حالي منحصر به فرد را منتقل مي‌کنند. با آبرنگ 12 رنگ فابر کاستل، لحظه هایی زیبا را خلق کنید....

ناموجود
20000.00 تومان

نقاشي با آب‌رنگ کار ساده‌اي نيست. مهارت زيادي نياز است تا بتوان با آب‌رنگ نقاشي و آثار زيبايي خلق کرد. از سوي ديگر، نقاشي‌هايي که با آب‌رنگ کشيده مي‌شوند حس و حالي منحصر به فرد را منتقل مي‌کنند.....

ناموجود
35000.00 تومان