آبرنگ و گواش

مدادهاي آبرنگي نوعي خاص از مدادهاي رنگي هستند. در محصول حاضر 36 رنگ مختلف از اين مدادها در يک بسته‌ي فلزي استوانه‌اي قرار گرفته‌‎اند....

ناموجود
55000.00 تومان

با گواش 6رنگ اکلیلی «فابر کاستل» (Faber-Castell) دیگر شما نگرانی بابت آسیب رسیدن به کودکتان در اثر استفاده از رنگ‌های نقاشی نخواهید بود....

ناموجود
25000.00 تومان

با گواش 6رنگ «فابر کاستل» (Faber-Castell) دیگر شما نگرانی بابت آسیب رسیدن به کودکتان در اثر استفاده از رنگ‌های نقاشی نخواهید بود...

ناموجود
21000.00 تومان

با گواش 12 رنگ «فابر کاستل» (Faber-Castell) دیگر شما نگرانی بابت آسیب رسیدن به کودکتان در اثر استفاده از رنگ‌های نقاشی نخواهید بود...

ناموجود
42000.00 تومان

گواش یک آبرنگ غیرشفاف است که از رنگدانه‌هایی مشابه رنگدانه‌های شفاف آبرنگ و مخلوط صمغ عربی ساخته شده است اما با نسبت بیشتر صمغ به رنگدانه....

ناموجود
19000.00 تومان

مهارت زيادي نياز است تا بتوان با آب‌رنگ نقاشي و آثار زيبايي خلق کرد.براي نقاشي با آبرنگ مي‌توانيد از سطوحي مانند مقواي مخصوص، چوب و گچ که جاذب آب هستند استفاده کنيد. البته به ياد داشته باشيد که آبرنگ هم مثل هر ابزار ديگري براي انجام وظايف‌اش، بيش از کيفيت به مهارت دستان شما نياز دارد....

ناموجود
14000.00 تومان

نقاشي با آبرنگ کار ساده‌اي نيست. مهارت زيادي نياز است تا بتوان با آبرنگ نقاشي و آثار زيبايي خلق کرد. از سوي ديگر، نقاشي‌هايي که با آبرنگ کشيده مي‌شوند حس و حالي منحصر به فرد را منتقل مي‌کنند. با آبرنگ 12 رنگ فابر کاستل، لحظه هایی زیبا را خلق کنید....

ناموجود
20000.00 تومان

نقاشي هنري است ديرپا که مي‌توان تاريخ آغاز آن را دوران غارنشيني فرض کرد. در واقع مي‌توان نخستين کسي را که نقش حيوانات را بر روي ديواره غار محل سکونتش کشيد، نخستين نقاش تاريخ دانست...

ناموجود
106000.00 تومان

نقاشي با آب‌رنگ کار ساده‌اي نيست. مهارت زيادي نياز است تا بتوان با آب‌رنگ نقاشي و آثار زيبايي خلق کرد. از سوي ديگر، نقاشي‌هايي که با آب‌رنگ کشيده مي‌شوند حس و حالي منحصر به فرد را منتقل مي‌کنند.....

ناموجود
50000.00 تومان

نقاشي با آب‌رنگ کار ساده‌اي نيست. مهارت زيادي نياز است تا بتوان با آب‌رنگ نقاشي و آثار زيبايي خلق کرد. از سوي ديگر، نقاشي‌هايي که با آب‌رنگ کشيده مي‌شوند حس و حالي منحصر به فرد را منتقل مي‌کنند.....

ناموجود
35000.00 تومان

نقاشي با آب‌رنگ کار ساده‌اي نيست. مهارت زيادي نياز است تا بتوان با آب‌رنگ نقاشي و آثار زيبايي خلق کرد. از سوي ديگر، نقاشي‌هايي که با آب‌رنگ کشيده مي‌شوند حس و حالي منحصر به فرد را منتقل مي‌کنند....

ناموجود
25000.00 تومان