ساختنی و پازل

شاید بارها صحنه‌ی به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح را در نقاشی‌ها و تابلوهای قدیمی و جدید دیده باشید، یکی از نقاشی‌هایی که این صحنه در آن به زیبایی و با اندوه فراوان به تصویر کشیده شده است، اثر سالوادور دالی است...

ناموجود
65000.00 تومان

ناموجود
35000.00 تومان

ناموجود
11000.00 تومان