موسیقی با کلام

نوروز خوانی در این سرزمین ، رسمی کهن وشیرین بود، نوروز خوانانی که پیام آور بهار بودند. حالا افسوس و صد افسوس که از آن کارناوال با شکوه و ملی این مرز و بوم چیزی به جا نمانده است....

محمد صفار منتشری

ناموجود
12000.00 تومان

سید خلیل عالی نژاد

ناموجود
10000.00 تومان