مجلات خارجی

زمان ازجمله‌ رازهای بزرگی است که انسان از هنگامی‌که به وجود خود آگاهی یافته به آن اندیشیده و به اشکال مختلف برای بیان یا حل و رفع آن سعی کرده است. مسئله‌ی فانی‌‌بودن انسان و پرسش از نامیرایی روح به‌طور غیرمستقیم نتیجه‌ی درگیری‌ای با زمان و تلاش برای غلبه بر نیروی ویرانگر و گریزناپذیر آن بوده است...

ناموجود
25000.00 تومان