آموزش موسیقی

  فیلم آموزش تنظیم و نگهداری گیتار الکتریک

  (0)

  30,000 تومان

  فیلم آموزش آشنایی با موسیقی 8 با کریگ رایت: الگوهای بیس: بلوز و راک

  (0)

  8,000 تومان

  فیلم آموزش آشنایی با موسیقی 6 با کریگ رایت: ملودی، موتسارت و واگنر

  (0)

  8,000 تومان

  فیلم آموزش آشنایی با موسیقی 1: معرفی دوره و مقدمه ای بر موسیقی با کریگ رایت

  (0)

  مجموعه ویدیویی آموزش موسیقی با کریگ رایت 6-10

  (0)

  مجموعه ویدیویی آموزش موسیقی با کریگ رایت 5-1

  (0)

  تآملی بر شاهکارهای موسیقی کلاسیک: فیلم مستند و اجرای کنسرت و. آمادئوس موتسارت

  (0)

  تآملی بر شاهکارهای موسیقی کلاسیک: فیلم مستند و اجرای کنسرت فلیکس مندلسون

  (0)

  مجموعه تاملی بر شاهکارهای موسیقی کلاسیک - ریشارد اشتراوس

  (0)

  تآملی بر شاهکارهای موسیقی کلاسیک: فیلم مستند و اجرای کنسرت روبرت شومان

  (0)

  فیلم آموزش آشنایی با موسیقی 9 با کریگ رایت: فرم سونات آلگرو: موتسارت و بتهوون

  (0)

  فیلم آموزش آشنایی با موسیقی 7 با کریگ رایت: هارمونی: آکورد و روش ساخت تم

  (0)

  فیلم آموزش آشنایی با موسیقی 5 با کریگ رایت: ملودی، نت و گام

  (0)

  فیلم آموزش آشنایی با موسیقی 4 با کریگ رایت: ریتم جز، پاپ و کلاسیک

  (0)

  فیلم آموزش آشنایی با موسیقی 3 با کریگ رایت: مبانی ریتم

  (0)

  فیلم آموزش آشنایی با موسیقی 2 با کریگ رایت: مقدمه ای بر سازشناسی و فرم های موسیقی

  (0)